Nowelizacja ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 - Prawo ochrony środowiska

wzory zaświadczeń opublikowano na stronie: https://bip/mos.gov.pl/prawo/wzory-wniosków, mogą być stosowane, zgodnie z art.12 ustawy zmieniającej, od dnia 1 sierpnia 2021