Kadra Zarządzająca:

                             kierownik GOPS - mgr Agata Krupska  tel. ( 85) 6633256)

                             główny księgowy - Alina Domalewska  tel.( 85) 719 75 34)

 

POMOC SPOŁECZNA 

                          starszy pracownik socjalny - mgr Anna Polińska ( zastępca podczas nieobecności kieronika|

                                                                            mgr Agata Gromak

                           pracownik socjalny:   Emilia Kowalewska;

                                                                mgr Emilia Świderska;

                                                                mgr Karolina Duda 

                           asystent rodziny :  mgr Barbara Głowacka                                                               

ŚWIADCZENIA RODZINNE i WYCHOWAWCZE: 

1. mgr Agata Pikulska - inspektor

2. mgr Anna Bagińska - referent

3. Marzena Godlewska - referent

 

Pracownicy są dostepni pod nr telefonu (85) 6633256