Kadra Zarządzająca:

                             kierownik GOPS - mgr Agata Krupska  tel. ( 85) 6633256 lub 667384984

                             główny księgowy - Alina Domalewska  tel.( 85) 719 75 34

                             dodatkowy kontakt do pracowników socjalnych -(+48) 783166070

 

POMOC SPOŁECZNA                 

1. mgr Emilia Świderska / starszy pracownik socjalny/

TEREN nr 1 : Fasty / Sekretarz Zespołu Interdyscyplinarnego - NIEBIESKIE KARTY

2. mgr Anna Polińska / starszy specjalista pracy z rodziną/

TEREN nr 2 / Nowe Aleksandrowo; Leńce; Letniki; Ponikła; Kozińce; Podleńce/

ZASTĘPSTWO KIEROWNIKA ; NADZÓR NAD ARCHIWUM GOPS

3. mgr Karolina Duda / starszy pracownik socjalny/ 

TEREN NR 3 : Dobrzyniewo Kościelne; Gniła; Obrubniki; Jaworówka; Krynice; Bohdan; Ogrodniki/

POMOC LEKOWA - Program osłonowy;

4 mgr Agata Gromak / starszy pracownik socjalny/

TEREN nr 4: Pogorzałki; Borsukówka; Kobuzie i Nowosiółki; Chraboły; Kopisk; Dobrzyniewo Fabryczne;

PIECZA ZASTĘPCZA

 5. Emilia Kowalewska -Leonczuk / starszy pracownik socjalny/

TEREN nr 5 : Dobrzyniewo Duże; Zalesie; Kulikówka; Szaciły; Rybaki

 6.mgr Barbara Głowacka  ASYSTENT RODZINY  tel. (+48) 722379979

                                                                          

ŚWIADCZENIA RODZINNE i WYCHOWAWCZE ORAZ FUNDUSZ ALIMENTACYJNY 

1. mgr Agata Pikulska - inspektor / świadczenia rodzinne/

2. mgr Anna Bagińska - referent /fundusz alimentacyjny i świadczenia wychowawcze/

3. Marzena Godlewska - referent / świadczenia pielegnacyjne i wychowawcze/

 

Pracownicy są dostepni pod nr telefonu (85) 6633256 lub 667384984