Wzory wniosków o świadczenia dla rodzin na okres...

27.07.2020

Wzory wniosków o świadczenia dla rodzin (aktualizacja na dzień 16.06.2020 r.) do stosowania na bieżący okres a także na okres 2020/2021 https://www.gov.pl/web/rodzina/wzory-wnioskow-o-swiadczenia-dla-rodzin-aktualizacja-na-dzien-29052018-r-do-stosowania-takze-na-okres-20182019


czytaj dalej...

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY 2020/21

27.07.2020

WNIOSKI MOŻNA SKŁADAĆ ONLINE OD 1 LIPCA 2020 i OD 1 SIERPNIA PAPIEROWO! NOWE KRYTERIUM UPRAWNIAJĄCE DO FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO OD 1 LIPCA 2020 - wys.900 zł. na osobę w rodzinie      Przyznanie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego uzależnione...


czytaj dalej...

INFORMACJA 500+

27.07.2020

I N F O R M A C J A 500+ !!!!! Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrzyniewie Dużym przypomina, że wraz z nowelizacją ustawy pomoc państwa w zakresie wychowywania dzieci, zmienił się okres rozliczeniowy na jaki ustalono prawo do świadczenia wychowawczego –...

czytaj dalej...

DNI WOLNE OD PRACY W OŚRODKU

08.06.2020

ZARZĄDZENIE  Nr 3 /2020 KIEROWNIKA GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W DOBRZYNIEWIE DUŻYM z dnia  8  czerwca  2020 r.      w sprawie ustalenia dni wolnych za święta przypadające w sobotę   Na podstawie art. 33 ust. 3...

czytaj dalej...

ZMIANY W PRZYZNAWANIU ŚWIADCZEŃ I ZASIŁKÓW

12.05.2020

ZMIANY W PRZYZNAWANIU ŚWIADCZEŃ I ZASIŁKÓW   Przedłużenie orzeczeń o niepełnosprawności orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, wydane na czas określony na podstawie ustawy z dnia 27...


czytaj dalej...

OSOBISTY PLAN AWARYJNY

06.05.2020

Biuro rzecznika Praw Obywatelskich we wspołpracy z ekspertem Centrum Praw kobiet, Fundacji feminoteka i ogólnopolskiego pogotowia dla ofiar przemocy w rodzinie " niebieska linia" opracowano nową publikację OSOBISTY PLAN AWARYJNY Dla osób...

czytaj dalej...

POMOC ŻYWNOŚCIOWA

30.04.2020

Towarzystwo Przyjaciół Gminy Dobrzyniewo  rozpoczeło  czwartą edycję współpracy z Bankiem Żywności w Suwałkach w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa. W związku z tym wydawane będą produkty żywnościowe osobom potrzebującym na terenie naszej...

czytaj dalej...