PROTOKÓŁ

z przeprowadzonego naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze

w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Dobrzyniewie Dużym

sporządzony w dniu 22 marca 2016r.

1. Nabór ogłoszono w dniu 9 marca 2016r. – Ogłoszenie  Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrzyniewie Dużym w sprawie naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. świadczeń wychowawczych i funduszu alimentacyjnego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Dobrzyniewie Dużym zamieszczone zostało na stronie BIP Gminy Dobrzyniewo Duże oraz stronie internetowej GOPS w Dobrzyniewie Dużym.

2. Termin składania dokumentów aplikacyjnych określony został na dzień 21 marca 2016 r. do godz.12.00.

3. W wyniku ogłoszenia o naborze na w/w stanowisko aplikacje złożyli następujący kandydaci:

 1. Adamska Małgorzata, zam. Kozińce
 2. Bagińska Anna, zam. Kozińce
 3. Chrzanowska Agnieszka, zam. Jurowce
 4. Dawidowska Magdalena, zam. Białystok
 5. Desperat Berenika Anna, zam. Białystok
 6. Gałecka Małgorzata, zam. Dobrzyniewo Duże
 7. Łoś Marlena, zam. Białystok
 8. Maciorowska Katarzyna, zam. Dobrzyniewo Duże
 9. Mróz Jakub, zam. Białystok
 10. Rydzewska Agnieszka, zam. Dobrzyniewo Duże
 11. Rutkowska Marta Sylwia, zam. Fasty
 12. Sielaczek Matylda, zam. Pogorzałki
 13. Storonowicz Joanna, zam. Dobrzyniewo Duże

   4. Komisja w składzie:

    Przewodniczący Komisji –Agata Krupska- Kierownik GOPS

    Sekretarz Komisji – Marta Milewicka – Roszkowska- starszy pracownik socjalny   

    Członek Komisji – Agata Pikulska – st. referent ds. świadczeń rodzinnych i funduszu            alimentacyjnego

     dokonała oceny złożonych dokumentów aplikacyjnych.

5. Po dokonaniu szczegółowej analizy i oceny złożonych aplikacji Komisja zakwalifikowała do kolejnego etapu ( indywidualne rozmowy)  wszystkich w/w kandydatów.

 6. Indywidualne rozmowy kwalifikacyjne zostaną przeprowadzone w dniu 23 marca 2016r.  od godz. 10.00 w  siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrzyniewie Dużym.


Protokół sporządziła: Marta Milewicka- Roszkowska

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

PROTOKÓŁ

z rozmowy kwalifikacyjnej przeprowadzonej w dniu 23 marca 2016 r. z kandydatkami spełniającymi wymagania w ogłoszeniu o naborze na wolne urzędnicze stanowisko pracy - referent do realizacji zadań z zakresu świadczenia wychowawczego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Dobrzyniewie Dużym

Komisja rekrutacyjna w składzie:

    Przewodniczący Komisji – Agata Krupska – Kierownik GOPS

    Sekretarz Komisji – Marta Milewicka -Roszkowska – Starszy pracownik socjalny

   Członek Komisji – Agata Pikulska –  starszy referent ds. świadczeń rodzinnych i funduszu

                                                                alimentacyjnego

przeprowadziła indywidualne rozmowy kwalifikacyjne z wszystkimi kandydatami zakwalifikowanymi do II etapu naboru.

Po przeprowadzeniu rozmów kwalifikacyjnych z kandydatami Komisja oceniła Panią    Bagińską Annę jako osobę, która w całości spełnia wymagania stawiane dla stanowiska - referent do realizacji zadań z zakresu świadczenia wychowawczego i funduszu alimentacyjnego. Pani Bagińska Anna  wykazała się największą znajomością przepisów prawnych niezbędnych do pracy na powyższym stanowisku. Za wyborem w/w osoby przemawiało doświadczenie zawodowe. W związku z powyższym Komisja postanawia o zatrudnieniu Pani  Bagińskiej Anny na stanowisku - referent do realizacji zadań z zakresu świadczenia wychowawczego i funduszu alimentacyjnego  w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Dobrzyniewie Dużym od dnia 1 kwietnia 2016 r.  Zakres obowiązków i wysokość wynagrodzenia ustalone zostaną przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrzyniewie Dużym.

Postępowanie w sprawie naboru na stanowisko urzędnicze referent do realizacji zadań z zakresu świadczenia wychowawczego i funduszu alimentacyjnego zostało zakończone.

Informacja o wynikach naboru podana  zostanie do wiadomości na stronie internetowej BIP i

GOPS w Dobrzyniewie Dużym.

 

                                                                                                          Kierownik GOPS

                                                                                                          mgr Agata Krupska

 

Protokół sporządziła Marta Milewicka - Roszkowska