POMOC ŻYWNOŚCIOWA PODPROGRAM 2021

Towarzystwo Przyjaciół Gminy Dobrzyniewo  rozpoczęło  czwartą edycję współpracy z Bankiem Żywności w Suwałkach w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa. 

 

Do zadania GOPS Dobrzyniewo Duże należy:   przyjmowanie, weryfikacja wniosków  oraz wydawaniem skierowań na otrzymanie w/w pomocy.

 

Towarzystwo Przyjaciół Gminy Dobrzyniewo Duże :  zajmuje się Dystrybucję paczek żywnościowych prowadzi Towarzystwo Przyjaciół Gminy Dobrzyniewo Duże oraz informuje beneficjentów o  dokładnym miejscu, terminie i godzinie wydawania paczek .

 

 

Wytyczne Instytucji Zarządzającej dla Instytucji Pośredniczącej i beneficjentów dotyczące działań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2020

Uwaga! Istotne informacje o zmianach!

Od dnia 26 listopada 2020 r. obowiązuje nowe kryterium dochodowe uprawniające do pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 w wysokości do 220% kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej. Do pomocy uprawnia dochód:

- 1542,20 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej,

- 1 161,60 zł w przypadku osoby w rodzinie.

W związku z trwającym stanem epidemii COVID-19, od dnia 15 września 2020 r. możliwe jest zdalne kwalifikowanie odbiorców pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2020.