Komunikat - SKRÓCONE CZAS I PRACY W GOPS Z POWODU UPAŁÓW

ZARZĄDZENIE NR 3/2021


Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Dobrzyniewie Dużym


z dnia 22 czerwca  2021 r.


w sprawie: skrócenia czasu pracy z powodu upałów

 

Na podstawie art. 15 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. poz. 1650 ze zm.) Zarządzam, co następuje:

§1

W związku z panującymi upałami wprowadza się skrócony czas pracy dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrzyniewie Dużym w przypadku utrzymywania się temperatury powyżej 28°C w pomieszczeniach biurowych.

§2

Pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrzyniewie Dużym w czasie upałów

tj. OD 22 CZERWCA 2021 r.  DO  ODWOŁANIA  BĘDĄ WYKONYWAĆ OBOWIĄZ|KI SŁUŻBOWE W GODZ. 7.30 do 14.00 . 

Wnioski proszę składać do umieszczonej na ścianie budynku skrzynki podawczej.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

kierownik GOPS

Agata Krupska