Ważne !!!

30.04.2020

Zasiłek celowy na zakup żywności dla rodzin, których dzieci spożywały posiłki w szkołach Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrzyniewie Dużymi nformuje o możliwości przyznania pomocy dla rodziny, w której dziecko nie uczęszcza do szkoły z powodu jej zamknięcia w...


czytaj dalej...

Twój Parasol

17.04.2020

 Apolikacja Mobilna, która stanowi praktyczne i skuteczne narzedzie umożliwiające uzyskanie wsparcia i niezbędnych informacji osobom doświadczającym przemocy w rodzinie. https://twijparasol.com/


czytaj dalej...

POMOC PSYCHOLOGICZNA

08.04.2020

POMOC PSYCHOLOGICZNA W KRYZYSIE   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrzyniewie Dużym informuje, że osoby znajdujące się w kryzysie mogą skorzystać z bezpłatnych porad specjalistów,  w tym trudnym czasie epidemii. Dlatego dbając...

czytaj dalej...

Komunikat

31.03.2020

K O M U N I K A T   Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w  Dobrzyniewie  Dużym Dnia 31 marca 2020 r.   W celu minimalizacji skutków epidemii wywołanej rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 oraz  wprowadzeniem nowych...

czytaj dalej...

KORONAWIRUS

17.03.2020

Koronawirus W przypadku podejrzenia zakażanie koronawirusem skontaktuj się z najbliższym oddziałem szpitalnym (wykaz) 14.03.2020

czytaj dalej...

Ważne !!!

16.03.2020

Infolinia NFZ dotycząca koronawirusa SARS-CoV-2 (dla wszystkich): 800 190 590 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku informuje, że osobom potencjalnie narażonym w związku z powrotem z obszarów utrzymującej się transmisji koronawirusa lub...


czytaj dalej...

Komunikat

12.03.2020

KOMUNIKAT   Dnia 12 marca 2020             W związku z działaniami profilaktycznymi mającymi na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się   Koronowirusa COVID-19 oraz rosnącym zagrożeniem...

czytaj dalej...